1 2 3

REKRUTACJA

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

do ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
i KLAS PIERWSZYCH
w roku szkolnym 2015/2016


KLASA O


https://naborp-k.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Lodowisko

Lodowisko

SP6

Przyłącz się do nas

    Dnia 8 grudnia 2014r. zostało powołane Stowarzyszenie Wspierania Edukacji
i Sportu „Młodzi na start”
z siedzibą w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2
w Białej Podlaskiej.
    Do stowarzyszenia dołączyło 23 członków założycieli, w których gronie znaleźli się nauczyciele i rodzice uczniów ZSO nr2.

We władzach stowarzyszenia zasiadają;
1. Agnieszka Adamczyk – Prezes Zarządu
2. Anna Kozak – V-ce Prezes Zarządu
3. Sylwia Radecka – Sekretarz
4. Katarzyna Chomko – Członek zarządu

W dniu 12.02.2015r. stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dzień Otwarty SP6

Spotkanie z pielęgniarką szkolną

Spotkanie z pielęgniarką szkolną

    Dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w bardzo ciekawym spotkaniu
z pielęgniarką szkolną panią Barbarą Kargul. Pani pielęgniarka zapoznała dzieci
z podstawowymi zasadami higieny. Dzieci z zainteresowaniem brały udział w spotkaniu, odpowiadały na pytania i oglądały film o wskazówkach jak dbać o zdrowie. Na pewno cenne wskazówki przekazane przez panią pielęgniarkę zastosują w życiu codziennym.

SKO

logo-wzorowa-lazienka

    Nasza szkoła od 2014 roku, we współpracy z Bankiem PKO B.P., prowadzi program oszczędzania SKO. Opiekunem SKO w naszej szkole jest pani Agnieszka Adamczyk.
    Aby rozpocząć przygodę z oszczędzaniem wystarczy wypełnić oświadczenie (do pobrania u opiekuna SKO), podpisać je i oddać opiekunowi SKO. Czas oczekiwania na otwarcie konta ok. 2 tygodnie.

Zawody sportowe

Warsztaty plastyczne

Warsztaty plastyczne

     Warsztaty plastyczne cieszą się dużym zainteresowaniem. Przybywają nowi uczestnicy, a stała grupa wiernie przychodzi na poranne środowe zajęcia. Uczniowie mają świetną okazję do realizacji swoich twórczych zamysłów, a opiekun grupy, p. Halina Lichograj, satysfakcję, że potrafi zmotywować dzieci do pracy.